SOŠ Obchodu a služieb v Novej Bani

Študenti si môžu zvoliť štúdium v odboroch: kuchár, mäsiar, obchod a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie. Verejnosť môže služby študentov vyskúšať pri organizovaní rodinnej oslavy, ktorú vám vie škola zabezpečiť (priestory, catering, obsluha) alebo ochutnať špeciality v stánku na podujatiach.

Odbor obchod a podnikanie umožňuje žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré im pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Absolvent školy má vedomosti z dvoch cudzích jazykov, zo všeobecnovzdelávacích predmetov, odborných predmetov a predmetov zameraných na cestovný ruch, ako sú podnikanie v cestovnom ruchu, geografia cestovného ruchu, cestovný ruch.

Škola má v ponuke aj štúdium v odboroch kuchár a mäsiar/kuchár. Produkty žiakov týchto učebných odborov môžu domáci ale aj cezpoľní turisti ochutnať na jarmokoch priamo v Novej Bani, ale aj v okolí. Preslávili sa najmä tradičnými zemiakovými lokšami s pečeňovou náplňou, kapustnicou, klobásami, pečenou krkovičkou, pečenými pstruhmi a inými špecialitami. Už tradične sa v období fašiangov organizuje pre širokú verejnosť podujatie ,,Fašiangy v škole". Okrem dobrej zábavy a pochovávania basy má široká verejnosť možnosť ochutnať tradičné fašiangové špeciality, ako sú fašiangová kapustnica, pečená krkovička, šišky, fánky a iné dobroty. Mäsiari zviditeľnia svoje kvality tradičnou zabíjačkou a každoročne pripravujú chutné klobásy, jaternice či tlačenku.

Adresa:

Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

+421 905 493 007

Viac informácií nájdete na: www.sosnb.sk

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram