MTK Tatran - Klub slovenských turistov Tatran Žarnovica

Mestský telovýchovný klub TATRAN Žarnovica je dobrovoľným združením občanov.

Jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných činnostiach a aktivitách.

Poslaním MTK je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

MTK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
MTK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Žarnovica.
MTK tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny v ňom. Do MTK môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o prijatie.
(Výňatok zo Stanov MTK)

MTK tvoria nasledovné odvetvové zložky:

  • Klub slovenských turistov (ďalej len „KST")
  • Volejbalový oddiel (ďalej len „VO")
  • Oddiel karate (ďalej len „OK")
  • Atletický oddiel (ďalej len „AO")
  • Armwrestling klub (ďalej len „AWK")
  • Stolnotenisový oddiel (ďalej „STO")
  • Oddiel malého futbalu (ďalej len „OMF")

Medzi tradičné klubové akcie oddielu Klubu slovenských turistov patria jarná turistika okolím Žarnovice a Novej Bane, výstup na Vtáčnik pri príležitosti výročia SNP a Štefanská prechádzka Revištským Podzámčím. Klub tiež organizuje túry do iných kútov Slovenska či do zahraničia. V minulosti sa klubu podarilo vyznačiť viacero turistických trás - žltú trasu okolo Revištského Podzámčia a v spolupráci s OOCR Región GRON modrú trasu Žarnovica - Nová Baňa.

Predseda KST: Jozef Štefanka
Mobil: 0903 527 090

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram