Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON

Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

Kontaktné miesto: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Štatutárny zástupca: Ing. Alena Kazimírová, predsedníčka predstavenstva, primatorka@zarnovica.eu (za mesto Žarnovica);

Ostatní členovia predstavenstva: Vladimír Maďar – podpredseda predstavenstva (za Agroalm s.r.o.); Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA (za mesto Nová Baňa), Mgr. Peter Antal (za mesto Žiar nad Hronom), Mgr. Ľubica Hollá (za Penzión Tajch), Ing. Zuzana Jóbová, PhD. (za Rozvojová agentúra BBSK n.o.)

Dozorná rada: PhDr. Marián Šurjanský, predseda (za obec Rudno nad Hronom); Ing. Jozef Koperdák, podpredseda (za SOŠ obchodu a služieb NB); Dušan Pacalaj (za obec Malá Lehota); Jozef Štefanka (za KST MTK Tatran ZC)

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Pátková – výkonný riaditeľ, riaditel@regiongron.sk

Kontakt: tel.č.: 0911 961 699, e-mail: riaditel@regiongron.sk

Webové sídlo: www.regiongron.sk
IČO: 42304482
DIČ: 2023706311
Peňažný ústav: VÚB, a.s., č. účtu: SK21 0200 0000 0031 0608 2159

AKTUÁLNE VÝZVY

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram