Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani

Naše Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa poskytuje v štvorročnom štúdiu všeobecné vzdelanie s dosiahnutým stupňom vzdelania ISCED 3A. Vzdelávanie je zamerané na získanie všeobecného vzdelanostného základu a kľúčových spôsobilostí. Gymnázium tiež poskytuje na prenájom aulu a klubovňu s jedálňou, ako aj stolnotenisovú miestnosť, športovú učebňu a fit miestnosť.

Zámerom školy je predovšetkým pripraviť študentov na maturitnú skúšku, na ich vstup na vysoké školy so schopnosťou vysokoškolské štúdium úspešne absolvovať. Tomuto zámeru je plne prispôsobený výchovno-vzdelávací proces. Vo vzdelávacej oblasti patrí k prioritám vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov a aplikácia informačno-komunikačných  technológií vo všetkých vyučovacích predmetoch.

V našej škole:

 • preferujeme rodinný a priateľský prístup - učíme v modernej škole, ktorá sa nachádza v peknom prírodnom prostredí
 • budujeme pevné vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi
 • podporujeme individuálny rast a plnohodnotné štúdium aj integrovaným žiakom
 •  zatraktívňujeme učebný proces - špecializujeme sa už od 1. ročníka na prírodnú alebo jazykovú vetvu
 • zaznamenávame pravidelný progres - sme otvorení novým veciam
 • ponúkame množstvo zaujímavých akcií, besied, exkurzií
 • spolupracujeme s bývalými študentmi a odborníkmi v rôznych oblastiach
 • prepájame učenie s reálnym životom
 • budujeme partnerstvá s rôznymi inštitúciami a navzájom sa obohacujeme
 • predchádzame problémovým situáciám
 • zabraňujeme anonymite silnými väzbami a súdržnosťou
 • učíme žiakov slušnosti, samostatnosti a tímovosti
 • sme hrdí na svoje korene, ctíme si tradície, zdôrazňujeme patriotizmus
 • komunikujeme v cudzích jazykoch
 • vytvárame podmienky pre jazykové pobyty, cestujeme do zahraničia
 • posilňujeme žarnovický región

Adresa: Bernolákova 9, 96801 Nová Baňa

Tel.: +421 948 995 094

Email: gfs@gfsnbana.edu.sk

Web: www.gfsnbana.edupage.org

Foto: archív školy

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram