Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.

Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2636 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa. Mottom mestských lesov je zodpovedne hospodáriť a podporovať rozvoj prírodných procesov a biodiverzity.

Pre budúce generácie zachováme lesné porasty zdravé, stabilné, ktoré predstavujú základný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok tohto územia a preto ich zachovanie a zveľaďovanie je prioritou Mestských lesov Nová Baňa.

Viac informácií nájdete na: www.lesynb.sk

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram