Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu zriadené podľa Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu spadajú do kompetencie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktoré vedie Register týchto organizácií.

Organizácie majú každoročne možnosť žiadať o dotáciu na podporu rozvoja CR z rozpočtovej kapitoly tohto ministerstva.

OOCR Región GRON pravidelne podáva žiadosť o túto dotáciu, z ktorej v spolupráci so svojimi členmi každý rok realizuje plánované aktivity zamerané na podporu marketingu destinácie, rozvoja infraštruktúry turizmu i podporu udržateľných produktov cestovného ruchu.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram