Repište

Obec Repište leží v severozápadnej časti Štiavnických vrchov vo vrcholovej úvaline prítoku potoka Teplá.

Copyright © 2022 · Región GRON
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram