Kamenný jarok

kamenny-jarok

Prírodná rezervácia Kamenný jarok je významným geologicko-geomorfologickým fenoménom sopečných pohorí s výskytom hornín takmer všetkých geologických období na malom území.

Je dokumentáciou geologickej stavby neovulkanitov na strednom Slovensku. Lokalita ja vzácna vďaka pestrosti foriem reliéfu, výskytu vstavačovitých orchideí a jedinej lokalite výskytu tisu obyčajného v Štiavnických vrchoch.

Rezervácia sa rozprestiera v katastroch obcí Repište a Banky. Najlepší prístup je zo Sklenoteplickej doliny pri odbočke z cesty na Banskú Štiavnicu pri pamätníku významného lesníka Banskej akadémie prof. H.D. Wilckensa - po červenej turistickej značke. V blízkosti rezervácie vedie žltá značka spájajúca Repište a Zlatý vrch a k červenej sa pripája pri Bartkovom majeri. 

Zdroj: uzemia.enviroportal.sk

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram