1. slávnostný šachtág v Novej Bani

V roku 2016 sa medzi slovenské banícke cechy a spolky pridal novozaložený Novobanský banícky spolok. Jeho zástupcovia stihli už byť pozvaní na novoročné stretnutie baníkov s prezidentom SR Andrejom Kiskom a zorganizovať prvý šachtág. Mestu Nová Baňa sa dostalo tej cti, že môže v dňoch 19.-21. mája 2017 privítať 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

Stretnutia sa zúčastňujú slovenské banícke spolky, ale aj zahraničné združenia z Česka, Poľska či Maďarska. Pre účastníkov podujatia bude pripravený bohatý program. Súčasťou podujatia je slávnostná bohoslužba, sprievod baníkov mestom so zástavami, ale aj slávnostný ŠACHTÁG.

A o čom ten šachtág je?

Prvý Šachtág v novobanskej histórii sa konal dňa 18.1. v priestoroch SOŠ obchodu a služieb. Celá slávnostná ceremónia a priateľské posedenie je o prijímaní do stavu baníckeho. Tradícia pochádza z prvej vysokej školy baníckej na svete a časom sa udomácnila aj na iných školách baníckeho smeru. Ceremónia šachtágu má svoje určené pravidlá. Zvolené prezídium vedie schôdzu, povoľuje jednotlivé činnosti a udeľuje slovo účastníkom. Stretnutie sa riadi 29 pravidlami Pivného zákona. Na prvom slávnostnom šachtágu bol slávnostne posvätený „duplák“ – litrový pivný pohár. Na ceremónii sa tiež volia funkcie ako „fuchsmajor“, „kontrárium“ alebo „podkurovači“, ktorí vykonávajú pokyny prezídia. Samotné prijímanie do stavu baníckeho znamená skok cez kožu „ošliador“, koženú zásteru s nápisom Zdar boh slúžiacu na ochranu baníkov pri práci. K prijímaniu privádza adepta „fuchsa“ za ľavé ucho jeho krstný otec. Fuchso, uchádzač, sa postaví na pivný sud, predstaví sa, je preskúšaný z Pivného zákona a následne zvoleným spôsobom zabaví „sésiu“, celú spoločnosť. Na záver fuchso aj s krstným otcom vypijú polliter na ex a potom adept preskočí cez kožu. Teraz môže byť adept prijatý medzi baníkov a dostane titul „slávna firma“ (stredoškolské ukončené vzdelanie) alebo „slávny semester“ (vysokoškolské vzdelanie).

Celé posedenie je sprevádzané spevom baníckych piesní, ktoré oslavujú baníctvo, školu alebo „kamarádtsvo“. Taktiež je zvykom usporiadať pivný súboj v pití piva na čas. Záujemcovia sa môžu hlásiť pre obveselenie spoločnosti vtipom, či príbehom. O slovo je však každý povinný požiadať slávne, vysoké a neomylné prezídium a to môže slovo udeliť alebo tiež neudeliť. Prezídium dohliada aj na poriadok a dodržiavanie Pivného zákona. Ak niekto poruší pravidlá, môže byť potrestaný zákazom piť pivo, príkazom vypiť 2 dcl mlieka, alebo exemplárne, a to byť poslaný do „pivného zasranja“, kde na čas strávený na tomto mieste stráca všetky svoje práva v spolku.

Niekoľko mien prvého novobanského šachtágu

Na prvom slávnostnom šachtágu boli do baníckeho stavu prijatí Vladimír Kvasnička a Mgr. art. Margaréta Žňavová. Za prezidiálnou tablicou sedeli prezident Slov. spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce Ing. Marián Beňovský, PhD., predseda Novobanského baníckeho spolku Zoltán Vén, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richard Kaňa, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erik Sombathy a za prezídium bol zvolený Ing. Milan Durbák, inšpektor Hlavného banského úradu.

Už teraz netrpezlivo očakávame 10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska, jedno z najvýznamnejších podujatí v roku 2017 v regióne.

Autor foto: Mgr. Andrea Krovinová, MsÚ Nová Baňa

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram