Obec Brehy predstavuje svoju hrnčiarsku tradíciu

23.5. 2020, Región GRON. Obec Brehy bola po utlmení baníctva známa ako hrnčiarska obec so silnou tradíciou. Takmer každá rodina sa nejakým spôsobom dostala k tomuto remeslu. O zachovanie tradície hrnčiarstva v obci Brehy sa zaslúžilo aj OZ Hrnčiarsky dvor Brehy a miestni seniori a dobrovoľníci. Slávu hrnčiarstva si každoročne pripomínajú už v máji počas Otvorenia sezóny v Hrnčiarskom múzeu Brehy. V tomto roku Vás múzeum srdečne pozýva na výstavu fajok spojenú s otvorením sezóny Hrnčiarskeho múzea v sobotu 23.05.2020 od 10.00 hod.

Pozvánka na otvorenie múzea v roku 2020: TU

6.8. 2019, Región GRON. V roku 2019 múzeum otvorilo jeho brány až 10. augusta počas podujatia Brežské remeselné dvory. Návštevníkom sa počas podujatia predstavili zruční majstri s ukážkami svojich remesiel a tvorivé dielne. Pri tejto príležitosti zažilo svoju premiéru aj nové audiovizuálne dielo „Tradičné hrnčiarstvo“, ktoré bolo realizované vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. a oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Práve vďaka moderným technológiám má múzeum potenciál zvýšiť svoju atraktivitu a tiež sa pútavým spôsobom priblížiť širšej verejnosti.

Audiovizuálne dielo "Tradičné hrnčiarstvo", novinka z roku 2019

Občianskemu združeniu Hrnčiarsky dvor Brehy sa vďaka spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región GRON a finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. vo výške 3000 eur podarilo zrealizovať projekt Audiovizualizácia Hrnčiarskeho múzea Brehy, ktorý bol odprezentovaný pri otvorení brán Hrnčiarskeho múzea v roku 2019. „Múzeum je zvyčajne otvorené od mája do septembra počas víkendov a po telefonickej dohode aj v iných dňoch. Krátka filmová ukážka poskytne pútavé rozprávanie doplnené dobovými fotografiami o vzniku hrnčiarstva v tejto lokalite, zachytí zaujímavým spôsobom, najmä pre deti a mladšiu generáciu, ťažkú prácu majstrov hrnčiarov, a to od spracovania hliny až po konečný výsledok. Takto sa vhodne doplní snaživá práca dobrovoľníkov pri sprevádzaní múzeom” uviedla  Iveta Ševčíková z OZ Hrnčiarsky dvor Brehy.

Technológia spracovania audiovizuálneho diela poskytuje možnosť aktuálne meniť a dopĺňať informácie v súvislosti s prezentáciou ďalších remesiel súvisiacich s hrnčiarstvom. Dielo je moderným „sprievodcom“, ktorého obsluha je jednoduchá a múzeum tak bude dostupné takmer kedykoľvek, bez ohľadu na otváracie hodiny.“ vyjadrila sa Iveta Ševčíková. „Projekt audiovizualizácie Hrnčiarskeho múzea je zameraný nielen na edukačné aktivity, do veľkej miery podporuje aj aktivity súvisiace s cestovným ruchom. Vďaka projektu sa podarí zviditeľniť nielen múzeum hrnčiarstva, ale aj celý región, jeho históriu a  tradície.“  uviedla Žofia Buganová, za OOCR Región GRON.

Tradícia ako súčasť marketingovej komunikácie

Hrnčiarstvo ako jedno z tradičných remesiel je aj súčasťou marketingovej komunikácie kraja Za horami, za dolami. Veď práve jeden z ambasádorov kraja, Ján Fiala, je hrnčiar a pochádza práve z tejto obce, aj tu aktívne pôsobí a počas mnohých workshopov rád ukazuje krásu tohto remesla mladším generáciám.  Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: “Teší ma, že aj tradičné hodnoty a remeslá lákajú do regiónu stále viac návštevníkov, keďže práve náš kraj je bohatý na tradície a remeslá, či už je to hrnčiarstvo, včelárstvo, kováčstvo, tkáčstvo a podobne.” 

Nové podujatie s hrnčiarskou témou

S myšlienkou priblíženia tradičných remesiel širokej verejnosti sa stotožňuje ako oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, tak aj Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktoré pracujú na príprave zaujímavého podujatia na hrnčiarsku tému. Pôvodne verejnosti chceli v roku 2020 predstaviť celkom nové podujatie s pracovným názvom Glgáč - stretnutie hrnčiarov na hrade Revište. Plánom bolo zasadiť ho do krásneho prostredia hradu Revište. Avšak, súčasná situácia plány narušila. Dnes je otázne, kedy sa k plánu opäť vrátime, nakoľko je možné jeho preloženie až na rok 2021.


Pozvánka na Otvorenie sezóny Hrnčiarskeho múzea 2019: TU

UŽITOČNÉ LINKY:

Hrnčiarske múzeum Brehy: www.hrnciarskemuzeum.sk

Destinačný portál Banskobystrického kraja: www.zahoramizadolami.sk

 

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram