OBNOVENÝ NÁUČNÝ CHODNÍK VOJŠÍN V NOVEJ BANI ČAKÁ NA VAŠU NÁVŠTEVU

OBNOVENÝ NÁUČNÝ CHODNÍK VOJŠÍN V NOVEJ BANI ČAKÁ NA VAŠU NÁVŠTEVU

Prírodné krásy bezprostredného okolia mesta Nová Baňa a priľahlých obcí môžu návštevníci opäť spoznávať plnohodnotne, a to vďaka aktivitám OOCR Región GRON a jej partnerov. Náučný chodník Vojšín, ktorý má celkovú dĺžku čosi vyše 12 km a prepája Starú Hutu, miestnu časť Novej Bane, s obcou Malá Lehota, bol v priebehu roku 2021 zrevitalizovaný a od jari 2022 opäť naplno slúži turistom.

Náučný chodník tu bol pôvodne vybudovaný už v roku 1996, revitalizovaný bol len raz, v roku 2008. Obnove trasy chodníka i jeho vybavenia turistickým mobiliárom, na ktorú sa podujala práve OOCR Región GRON, predchádzala jeho legalizácia a opätovné vyznačenie oficiálnym turistickým značením. „Obnova značenia začala v septembri minulého roka, po vybavení potrebnej administratívy a povolení. Nasledovala výmena informačných tabúľ na jednotlivých zastávkach chodníka a aj obnova sedení a stolov na vybraných miestach,“ uviedla Mária Pátková, výkonná riaditeľka OOCR Región GRON.

Náučný chodník Vojšín je obojsmerný a jeho prechod je peknou celodennou túrou. Prevedie vás miestami s jedinečnou flórou, popri vodopáde či lokalitami s krásnymi výhľadmi do okolia – príkladmi sú Jašekova skala či vrch Vojšín. Začiatok chodníka je v Starej Hute a jeden z prvých a i najkrajších bodov na trase je Starohutský vodopád. Posledným bodom je Andezitové kamenné more v Malej Lehote. Celý prechod chodníka trvá asi štyri hodiny, terén nie je náročný (prevýšenie 372 m), preto je túra vhodná pre všetky kategórie turistov. Výhodou je, že sa môžete napojiť i na rôznych miestach a rozdeliť si trasu na viacero kratších výletov. Keďže nejde o okružnú trasu je ideálne si túru naplánovať podľa autobusových spojov. Napríklad vyrazíte zo Starej Huty, kde si necháte auto, prejdete celý chodník a skončíte v Malej Lehote odkiaľ sa naspäť dostanete autobusom. Novinkou je tiež vytvorenie priestoru pre parkovanie áut v Starej Hute, ktoré tu dlho chýbalo.

Oproti pôvodnému konceptu náučného chodníka sa zmenila iba jedna jeho zastávka. Zastavenie „Jazerec“ bolo nahradené aktuálnym zastavením „Masarykova jedľa“. To, prečo sa toto miesto nazýva podľa prvého československého prezidenta, si prečítate na informačnej tabuli, ktorá sa tu nachádza.
Novinkou chodníka bol i zaujímavý kovový prvok umiestnený na vrchu Vojšín, ktorý však z miesta záhadne zmizol. Išlo o originálny turistický smerovník s „kukátkami“ – trubicami nasmerovanými na konkrétne výhľadové body v diaľke. Podobný smerovník je napríklad aj na Skalke pri Kremnici.

Na obnove chodníka sa podieľali aj partneri OOCR, bez ktorých by realizácia nebola možná. „Aktívna spolupráca prebiehala s mestom Nová Baňa, ktoré je vlastníkom Náučného chodníka Vojšín, nakoľko bolo jeho prvým iniciátorom pred vyše 20 rokmi. Spolupracovali sme tiež s Branislavom Medveďom z OZ Nová Baňa, ktorý sa aktívne zapája do propagácie mesta a jeho okolia návštevníkom. Pán Medveď ako skutočný baník je zároveň sprievodcom na nami organizovaných komentovaných prehliadkach po Banskom náučnom chodníku. Prehliadky sú zamerané najmä na baníctvo a jeho tradíciu, ale aj na prírodné krásy tunajších lesov. OZ Nová Baňa tiež prispelo k revitalizácii chodníka jeho doplnením pamätnou tabuľou venovanou Samuelovi Mikovínimu, ktorá sa nachádza na vrchu Vojšín,“ doplnila Pátková.

„Celková obnova chodníka by nebola možná bez finančnej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR, vďaka ktorej sme projekt mohli realizovať. Náučný chodník tak vhodne dopĺňa ponuku regiónu o možnosť celodenného výletu v prírode, ktorý zvládnu rodiny s deťmi, ale aj seniori. Zároveň chodník pomáha zachovávať prírodné bohatstvo, ktoré sa na strednom Pohroní nachádza a citlivo ho prezentovať návštevníkom i miestnym,“ uviedla Gabriela Matlovičová, marketingová koordinátorka OOCR Región GRON.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram