Nápad pre Vojšín, atraktívny vyhliadkový bod stredného Pohronia

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. a s odborným garantom Slovenskou komorou architektov úspešne zavŕšila v poradí už druhú verejnú súťaž architekto-krajinárskych návrhov, tentoraz pre prírodné lokality stredného Pohronia. Jej cieľom bolo získať riešenia na zatraktívnenie vybraného vzorového územia Náučného chodníka Vojšín a tým prispieť k vyššej návštevnosti regiónu a sekundárnej podpore miestnej ekonomiky.

Zaujímavé zadanie pre súťažiacich

Predmetom súťaže bolo riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota, ktorého vrcholom prechádza rovnomenný náučný chodník. Zadanie ďalej zahŕňalo i riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more a návrh prvkov základného mobiliáru pre náučný chodník Vojšín, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Od súťažiacich sa očakávalo, že navrhnú vyhliadkové zariadenie s bezbariérovým prístupom na vrchole kopca Vojšín, ktoré nebude vo forme klasickej veže. Súťaž bola vyhlásená 12. mája 2020 a návrhy bolo možné zaslať do 7. júla 2020.

Zasadnutie poroty a hodnotenie návrhov

O súťaž bol zo strany architektov mimoriadny záujem. Víťazný návrh porota vyberala 14. júla 2020 v zložení: starosta obce Malá Lehota Dušan Pacalaj, architekti Tomáš Tornyos, Viktor Šabík, Peter Podoba a krajinný architekt Eugen Guldan, posudzovala 12 návrhov, autorom troch najlepších udelila ceny a odmenu si odniesli aj dva ďalšie návrhy. Dôležitým kritériom pri výbere bola funkčnosť a kompatibilita s prírodným prostredím krajiny, v ktorom sa NCH Vojšín nachádza. Významnú váhu pri hodnotení poroty zohrala aj estetickosť, nápaditosť, dizajnová atraktívnosť a cenová dostupnosť.

Tieto kritériá najlepšie spĺňal návrh č. 4 od kolektívu autorov:

Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová, Ing. arch. Tomáš Šiška.

Víťazný návrh pozostáva z plošiny, ktorá ako jedna z mála návrhov poskytuje aj oddychový priestor, akúsi chillout zónu určenú pre cvičenie či meditáciu v prírode. Trojuholníkové usporiadanie terasy a rámp vytvára nádvorie, ktoré umožňuje urbánnejším turistom krátky oddych a kde je možné inštalovať interaktívny prvok „hviezdna obloha“. Vrchol Vojšína predstavuje ideálne prostredie pre pozorovanie nočnej oblohy a hviezd – relatívne nízke svetelné znečistenie, s dobrou dostupnosťou posledného úseku turistického chodníka z Malej Lehoty aj v tme. Zároveň terasa so zalomenou rampou vytvára prestrešenie, ktorý môže slúžiť ako úkryt pred nepriazňou počasia. Autori usúdili, že ani prípadná veľmi vysoká (a nákladná) konštrukcia rozhľadne by nezlepšila výhľadové podmienky. Riešenie terasy umožňuje výhľad na všetky svetové strany, ale na východnej strane bude výhľadu dominovať les v bezprostrednej blízkosti. Hmota objektu vďaka striktnému geometrickému riešeniu vystupuje z okolitej prírody, definuje identitu miesta a nanovo rámcuje vrchol kopca.

Andezitové kamenné more autori považujú za zaujímavý prírodný fenomén, ktorý však sám osebe nie je dostatočne vizuálne veľkolepý, a ktorý je preto zaujímavejšie “spoznať”, než “vidieť”. Vzhľadom na priestorové obmedzenia, ktoré boli pred vyhlásením súťaže stanovené Štátnou ochranou prírody, bolo potrebné zvažovať s prvkom pri kamennom mori len v okrajovej časti, mimo priestoru skál. V danom priestore bol navrhnutý skulpturálny prvok, ktorý navodzuje atmosféru výnimočnosti miesta a tvorí rámec pre zaujímavé fotografie návštevníkov. Oddelenie pozorovacej terasy od cestnej komunikácie a stavieb na opačnej strane cesty, ktoré narúšajú vnímanie prírodného prvku je zabezpečené pomocou vizuálnej bariéry. Vzhľadom na vzdialenosť samotného kamenného mora od pozorovacieho bodu návrh umiestňuje v samotnom prvku niekoľko nepravidelných andezitových blokov, ktoré si návštevníci môžu zblízka detailne pozrieť, ohmatať, ochutnať... Jedinečnosťou je veterný organ – interaktívny prvok so sústavou drevených píšťal, ktoré s pomocou vetra a snahy návštevníkov vytvárajú hlboké a šumivé zvuky (ako v blízkosti mora).

Verejná výstava návrhov

Všetky návrhy budú vystavené v kultúrnom centre v Malej Lehote od piatka 21. augusta 2020 do konca augusta. Následne bude výstava návrhov presunutá do Pohronského múzea v Novej Bani. Vernisáž výstavy v Pohronskom múzeu sa bude konať pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, v utorok 29. septembra 2020.


Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty: dostupné TU

Galéria súťažných návrhov: 

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram