SÚŤAŽ O VSTUPY NA KVALIFIKÁCIU GRAND PRIX, plochá dráha Žarnovica

SÚŤAŽ UKONČENÁ: O 2 VOĽNÉ VSTUPY NA KVALIFIKÁCIU DO GRAND PRIX

Všeobecné pravidlá súťaže "Daj like, zdieľaj a vyhraj 2 vstupy na Kvalifikáciu do Grand Prix" organizovanú Speedway Clubom Žarnovica dňa 19. mája 2018.

Organizátor súťaže: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica, IČO: 42304482

Trvanie súťaže: UKONČENÁ: Súťaž sa uskutočnila v termíne od 10. mája do 17. mája 2018 do 14:00 hod.
Cena: Voľný vstup pre 2 osoby na novú tribúnu na kvalifikačný pretek do Grand Prix organizovaný Speedway Clubom Žarnovica. Cenu do súťaže venoval Speedway Club Žarnovica.
Výherca: Adriana Kaliaková

Kto sa môže zapojiť do súťaže: Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti facebook (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj facebook účet a splní stanovené podmienky účasti v súťaži.

Podmienky účasti v súťaži: Účastníkom súťaže (ďalej len “súťažiaci”) sa stáva fyzická osoba, ktorá “lajkne” a zdieľa príspevok na stránke www.facebook.com/regiongron s názvom "Daj like, zdieľaj a vyhraj 2 vstupy na Kvalifikáciu do Grand Prix".

Vylúčenie zo súťaže: Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že súťažiaci sa aj napriek uvedenému stal výhercom, napríklad v dôsledku duplicity facebook účtov, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil facebook vykazuje známky podvodného alebo nekalého konania (napr.: duplicitné účty facebook). Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci Organizátora súťaže a ich blízki príbuzní.

Spôsob určenia výhry a oznámenie výhercu: Po ukončení súťaže prebehne žrebovanie výhercu súťaže. Meno výhercu bude zverejnené na sociálnej sieti www.facebook.com/regiongron najneskôr deň po súťaži. Výherca bude následne kontaktovaný prostredníctvom svojho facebook účtu súkromnou správou. Organizátor neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Odovzdanie výhry: Výhru - 2 vstupy na preteky si víťaz súťaže vyzdvihne v deň pretekov na Informáciách pri vstupe do areálu.

Ochrana osobných údajov: Účasťou v súťaži a poskytnutím údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä mena, priezviska, adresy a to v rozsahu podľa § 4,ods. 3,písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a súťažiaci zapojením sa do súťaže vyjadruje s tvrdením svoj súhlas.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram