SVETELNÝ SIGNÁL OPÄŤ SPOJIL HRADY POPRI HRONE

SIGNÁL_GRON

Rovnako ako minulý rok, aj v tomto roku sa prepájali hrady na Pohronskej hradnej ceste svetelným signálom. Tento večerný výlet a svetelný signál vytiahol na zapojené hrady viac ako stovku návštevníkov.

Pohronská hradná cesta

Pohronská hradná cesta je obľúbenou turistickou aktivitou v Banskobystrickom kraji. Vo vrcholnom stredoveku táto cesta viedla k bohatým banským stredoslovenským miestam. Začiatkom novoveku, v čase tureckého ohrozenia, vznikali na mnohých miestach rôzne signalizačné veže, takzvané vartovky, prípadne menšie objekty nazývané hlásky. 

Súčasťou signalizačnej siete boli aj hrady, ktoré sa popri Hrone nachádzali. Úlohou tejto dômyselnej siete bolo v prípade blížiaceho nebezpečenstva posielať dymové, ohňové a neskôr aj zvukové signály. 

Toto podujatie čiastočne nadväzuje na udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1564, kedy zasadala vojenská rada v Banskej Štiavnici a nariadila vybudovanie signalizačných miest, ktoré by varovali pred nájazdmi tureckých vojsk do stredoslovenskej banskej oblasti.

Svetelný signál ale nie je len symbolom toho, ako v minulosti fungoval signalizačný systém, ale je aj symbolom spolupráce rôznych organizácii cestovného ruchu, združení na záchranu hradov, zástupcovia archeologického ústavu SAV v Nitre a do príprav sa aktívne zapájali aj samosprávy.

Pohronská hradná cesta

Ktoré hrady sa stále vidia?

minulý rok sme prvýkrát skúšali, či sa hrady po toľkých rokoch stále vidia. Svietili sme na Pustom hrade vo Zvolene, na hrade Revište a Šášove, ale aj na zaniknutých hradoch Peťuša, Žakýl a Teplica. Podarilo sa nám prepojiť všetky okrem Šášova. Vtedy ale prevládali protipandemické opatrenia, a tak sa signály uskutočnili len v úzkom kruhu ľudí, bez účasti verejnosti. 

Tento rok sa organizátori rozhodli zapojiť aj lokality, ktoré nie sú súčasťou projektu Pohronská hradná cesta, ale v minulosti plnili významnú úlohy v roli signalizácie. Cez vrch Sitno sa pokúsili spojiť s vartovkou nad Krupinou a k vysielaniu svetelného signálu sa pridal aj Zvolenský zámok.

Zvolenský zámok a vrch Sitno prijímali a vysielali signál, ale vzhľadom na charakter objektu a v prípadne Sitna na vysoký stupeň ochrany prírody, nebola na týchto miestach prítomná verejnosť. 

Spojili sa Pustý hrad so Zvolenským zámkom, hradom Peťuša a Žakýl. Hrad Teplica sa spojil so Žakýlom a hradom Revište. Sitno sme prepojili signálom so Žakýlom, signál sme následne poslali na Vartovku do Krupiny.

Napriek snahe sa nám ani tento rok nepodarilo spojiť s hradom Šášov, vzhľadom na fakt, že hrad Šášov je z južnej strany utopený medzi kopcami Štiavnických vrchov.

Kto sa zaujíma o históriu týchto hradov, nájdete ju na webe Za horami, za dolami. Už teraz sa tešíme na budúci rok!

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram