Výzva na udelenie značky Regionálny produkt Pohronie je tu aj tento rok!

Občianske združenie Žiarska kotlina ako koordinátor regionálneho značenia produktov vyhlasuje dňa 10. 03. 2023:

Výzvu č. 01/RPP/2023 na predkladanie žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt Pohronie“


Čo je regionálna značka a kto ju môže získať?

  • Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.
  • Udeľuje sa fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a používanie značky (remeselník, ľudový výrobca, ľudový umelec, firma či organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Pohronie

Termín predkladania žiadostí: 10.03.2023 - 10.04.2023

Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky:

  • Osobne alebo poštou v kancelárii OZ Žiarska kotlina, Nám. Matice slovenskej 409/4, 965 01 Žiar nad Hronom.
  • Žiadosť musí byť podpísaná a musí obsahovať všetky požadované prílohy a potvrdenia.
  • Spolu so žiadosťou sa predkladá aj vzorka výrobku.

Formulár žiadosti a celé znenie výzvy o pridelenie značky „Regionálny produkt Pohronie“ sú k dispozícii na stránkach alebo priamo v kancelárii OZ Žiarska kotlina:


Kontaktná osoba pre vaše ďalšie otázky:

Slavomíra Zaťková
mobil: 0911 015 216
e-mail: koordinatorrz@ziarskakotlina.sk

Na základe spolupráce regionálnych značiek, krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastných organizácií CR v regiónoch (u nás Región GRON) sa - okrem iného - postupne napĺňa aj ponuka krajského e-shopu: Regionálne pulty. V e-shope nájdete výrobky výlučne od lokálnych producentov - držiteľov značky Regionálny produkt Pohronie.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram