Výzva pre mladých: "Projekt je zmena!" - AKTUÁLNE

Si mladý a máš nápad, ako prispieť ku skrášleniu svojho okolia, vytvoreniu podujatia či k spropagovaniu niektorej skvelej zaujímavosti?

Aj v roku 2020 Vás pozývame zapojiť sa do akreditovaného neformálneho vzdelávania Projekt je zmena!

Tak sa prihlás s partiou a s Vašim nápadom; a využi finančný príspevok na jeho zrealizovanie!

Prihlasovanie otvorené!

Aktuálne termíny sú (v prípade dostatočného počtu prihlásených pre otvorenie termínu:)

1. skupina:   7. - 9. február 2020 (1. vzdelávací víkend) a   15. - 17. máj 2020 (2. nadväzujúci víkend)
2. skupina:  6. - 8. marec 2020 (1. vzdelávací víkend)   a    5. - 7.  jún 2020 (2. nadväzujúci víkend)

Mladí ľudia od 15 rokov (s občianskym preukazom) a dospelí, ktorí ako dobrovoľníci alebo pracovníci s mládežou s nimi pracujete, ste vítaní vo vzdelávacom programe Projekt je zmena!

Podmienkami na zapojenie sú Vaša ochota neformálnym spôsobom naučiť sa nové veci, pripraviť a zrealizovať malý projekt v oblasti regionálneho rozvoja, citlivej podpory cestovného ruchu, udržiavania kultúrneho a historického dedičstva Banskobystrického kraja. To všetko v spolupráci s mladými ľuďmi. Realizácia malého projektu je finančne podporená z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výška finančnej pomoci jednej fyzickej osobe je max. 150 EUR. Je možné, aby sa spojilo viacero osôb a z udelenej finančnej pomoci spoločne realizovali jeden projekt, najviac sa však môžu spojiť 4 fyzické osoby.  Teda celková finančná pomoc na spoločný projekt môže byť vo výške max. 600 EUR.


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže realizuje Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax. V roku 2019 finančne podporí 100 malých projektov. BBSK v spolupráci s IUVENTOU a organizáciami cestovného ruchu dáva mladým ľuďom od 15 rokov a pracovníkom s mládežou plnohodnotnú možnosť absolvovať bezplatné akreditované vzdelávanie s názvom Projekt je zmena! Môžete tak realizovať svoje nápady prostredníctvom malých projektov. Témy malých projektov nadväzujú na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a na Rozvojové priority BBSK oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory neformálneho vzdelávania.


Pomoc je určená na financovanie malých projektov okrem iného aj v oblastiach:

-       organizácie jednorazových akcií, ktoré reagujú na potreby lokálnej komunity

-       budovania alebo obnovy drobnej infraštruktúry cestovného ruchu (napr. obnova lavičiek, vylepšenie cyklistického parku, obnova drobnej sakrálnej architektúry, minerálnych prameňov, informačných tabúľ, altánkov, prečistenie turistických chodníkov a cyklotrás a iné)

-       marketingové a osvetové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (napr. marketing zaujímavej lokality, lokálnej osobnosti, prepojenie lokálnych aktivít do jedného produktu cestovného ruchu, vyškolenie dobrovoľných sprievodcov po lokálnych turistických aktivitách a pod.)


Program prebieha približne počas 3 mesiacov. Skladá sa z 3 etáp:

1. etapa - vzdelávací víkend (rozvoj vedomostí, zručností, postojov, príprava malého projektu)

2. etapa – uskutočnenie malého projektu (počas 2-3 mesiacov)

3. etapa – vzdelávací víkend (prezentácia priebehu a výsledkov projektu, príprava záverečnej správy a vyúčtovanie).


Pre detailné informácie pre záujemcov s trvalým bydliskom v BBSK kontaktujte regionálnu koordinátorku Darinu Diošiovú prostredníctvom e-mailu: darina.diosiova@iuventa.sk,  mobil: +421 907 992 975, prípadne našu OOCR Región GRON na regiongron@gmail.com.


Školenie je bezplatné, vrátane stravy a ubytovania. Účastníci si hradia iba cestovné výdavky. Organizátor vyžaduje, aby sa vybraní účastníci zúčastnili celého vzdelávania.

 

 

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram