V NOVEJ BANI VYRÁSTOL ZÁHRADNÝ LES

Začiatkom októbra bol v Novej Bani za účasti širokej verejnosti oficiálne otvorený projekt ZÁHRADNÝ LES. Jeho rozloha je 1,35 ha a vysadených tu bolo 101 stromov a 2459 krov. Výsadba je sústredená do areálov atraktívnej lokality Zvonička a pútnického miesta Kohútovo, popri chodníku prepájajúceho tieto dve miesta.

Slávnostné otvorenie ZÁHRADNÉHO LESA bolo naplánované na máj, avšak z dôvodu epidemiologickej situácie muselo byť presunuté až na začiatok októbra. Otvorenia sa zúčastnil i samotný realizátor výsadby Mário Janiga, ktorý návštevníkov previedol Záhradným lesom a poskytol im zaujímavý výklad o niektorých druhoch.

Projekt iniciovali a zároveň realizovali Mestské lesy Nová Baňa na základe vypracovaných podkladov od odborníkov z Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Veľkú zásluhu na jeho realizácií má predovšetkým bývalý dlhoročný konateľ Mestských lesov Víťazoslav Chrappa. Finančne Záhradný les podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n.o. vo výške 16 063 eur. Z tejto sumy išla časť aj na projektovú dokumentáciu pre objekt budovy Zvoničky. Areál Zvoničky je východiskovým miestom pre návštevu ďalších atrakcií tejto lokality – rozhľadňa Háj, náučné chodníky – Zbojnícke studničky či Banský náučný chodník.

V  ZÁHRADNOM LESE  nájdete najmä domáce dreviny ako sú napríklad borovica lesná, dub cerový či jelša lepkavá. Špeciálne postavenie tu má i lipa striebristá, ktorá bola vysadená banskobystrickým županom Jánom Lunterom počas kontrolného dňa a stala sa symbolom obnovy tohto miesta. Z cudzokrajných drevín za pozornosť stojí vzácny céder z oblasti Himalájí alebo ľaliovník tulipánokvetý, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a je ho kvety sa podobajú na kvety tulipánu. Návštevník tu nájde i čínske posvätné stromy – ginká či strom, ktorého druh patrí medzi najvyššie na svete - sekvojovec mamutí.

ZÁHRADNÝ LES sa stal cenným prírastkom do ponuky turistických atraktivít na strednom Pohroní a zaujímavo dopĺňa ponuku trávenia voľného času v Novej Bani. Pre mesto je hlavný prínos vzbudenie záujmu o danú lokalitu, zatraktívnenie priestoru a taktiež treba spomenúť edukačný charakter, keďže návšteva náučného chodníka bude pre občanov a návštevníkov miestom oddychu a zároveň miestom získania nových poznatkov o drevinách.

ZÁHRADNÝ LES je dostupný kedykoľvek, komukoľvek, bez obmedzení vstupu a zadarmo.

[su_gmap address="48.427106, 18.646538"]

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram