Na Slovensku vznikla Asociácia organizácií cestovného ruchu

Asociácia organizácií cestovného ruchu chce posilniť úlohu destinačného manažmentu.

Bratislava, 24. 4. 2017 - Trinásť oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len OOCR) sa 11. apríla 2017 v Banskej Bystrici spojilo, aby vytvorilo spoločnú profesijnú organizáciu Asociáciu organizácií cestovného ruchu  (ďalej len Asociácia). Jej cieľom je posilniť úlohu destinačného manažmentu. V roli pozorovateľov boli na zasadnutí prítomné tri ďalšie OOCR a zástupca sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR).


Asociácia je otvorenou platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom spoločne  profesijne a odborne rásť. Vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, je našim dlhodobým strategickým zámerom,“ povedala Ing. Michaela Potočárová, riaditeľka Trnava Tourism a zvolená  predsedníčka Asociácie.

Cieľom Asociácie je vzájomne zdieľať pracovné skúsenosti, vysvetliť fungovanie a zhodnotiť prínos organizácií cestovného ruchu odbornej ako aj laickej verejnosti. Zároveň je jej úlohou hájiť spoločné záujmy členských subjektov pôsobiacich v oblasti destinačného manažmentu. OOCR v asociácii zastupujú ich výkonní riaditelia, ktorí pôsobia ako destinační manažéri.

„Za najväčší prínos päťročnej existencie organizácií cestovného ruchu považujeme kontinuálny nárast štatistík výkonnosti odvetvia, najmä počtu domácich návštevníkov v jednotlivých slovenských destináciách. Je to aj tým, že informácie o ponukách destinácií sú vďaka organizáciám cestovného ruchu dostupnejšie,“ povedal Igor Kuhn, výkonný riaditeľ Región Štiavnica a podpredseda Asociácie.

Organizácie cestovného ruchu obvykle poskytujú návštevníkovi všetky potrebné informácie, starajú sa o marketing destinácie aj svojich členov a prezentujú ich ako doma, tak aj v zahraničí, investujú do turistickej infraštruktúry a organizujú podujatia. Od roku 2011 vzniklo na Slovensku 40 organizácií cestovného ruchu, z toho 35 oblastných a 5 krajských.

„OOCR sú rôzne, jedny pracujú s rozpočtom v tisícoch, iní v státisícoch eur. Sú tu destinácie zamerané na mestský, horský, kúpeľný, ako aj vidiecky turizmus. Zatiaľ sme naberali skúsenosti samostatne, ale ak ich budeme zdieľať, tak budeme spolu rýchlejšie profesijne rásť. Tiež sme boli “neviditeľní”, aj to chceme zmeniť,“ dodal Kuhn.
OOCR boli založené podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu na princípe „zdola nahor“. Sú súčasťou oficiálnej siete organizácií cestovného ruchu registrovaných na sekcii cestovného ruchu MDV SR. Pracujú priamo v destináciách na priesečníku podnikateľského sektora a samospráv, obe zložky musia byť zo zákona v OOCR zastúpené.

Podľa Potočárovej tak vďaka Asociácii budú môcť navonok vystupovať jednotne, prijímať a komunikovať stanoviská ako  jedna organizácia pre oblasť destinačného manažmentu a marketingu. „Toto tiež považujeme za dôležitú pridanú hodnotu združovania sa na úrovni organizácií cestovného ruchu. Sme odborná a otvorená asociácia a na našich stretnutiach privítame aj tých, ktorí členstvo ešte iba zvažujú,“ povedala Potočárová a dodala, že „v budúcnosti máme záujem uzavrieť strategické partnerstvá so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj s profesijnými zväzmi pôsobiacimi v cestovnom  ruchu“.

Zakladajúcimi členmi Asociácie sú tieto organizácie cestovného ruchu: Bratislava Tourist Board, Región Senec, Rezort Piešťany, Trnava Tourism, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Dudince, Región Banská Štiavnica, Stredné Slovensko, Región GRON, Rajecká dolina, Malá Fatra, Horný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny.

Asociácia organizácií cestovného ruchu:  asociacia.ocr@gmail.com,  Šafárikovo nám. 3,  811 02 Bratislava

Kontakty pre médiá:

Ing. Michaela Potočárová, predsedníčka AOCR, asociacia.ocr@gmail.com, 0917 175 065

Igor Kuhn, podpredseda AOCR, igor.kuhn@gmail.com, 0918 638 675

 

Zdroje fotografií: Archív AOCR, OOCR Dudince, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš (Matúš Vasilko), OOCR Región Banská Štiavnica, OOCR Región GRON (Žellő ART), OOCR Severný Spiš Pieniny, OOCR Stredné Slovensko (Photo Martini), OOCR Trnava Tourism (Matúš Koprda)

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram