Literárnou cestou necestou

Literárny workshop - práca a tvorba s literárnym textom

Cieľom workshopu je práca a tvorba s literárnym textom rôznych žánrov. Účastník získa zákaldné znalosti pri tvorbe literárnych textov pre ich praktické používanie, metodiku prístupu k analýze literárnych textov a základy čítania textu s porozumením. Zároveň sa inšpiruje dostupnou literatúrou pre praktické využitie zručností v metodike vzdelávania dieťaťa.

Workshop  bude prebiehať pod vedením skúsenej lektorky Mgr.art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej, ArtD., ktorá sa okrem pedagogickej činnosti venuje aj písaniu dramatických textov, dramaturgii, réžii na Slovensku a v zahraničí, publikovaní článkov v rôznych periodikách.

KDE? Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom

KEDY? 19. máj 2022

O KOĽKEJ? 09:00 - 12:00

Vstupné: 4€

Viac informácií: prihlásiť sa je možné do 15. 5. 2022 cez formulár. Účastnícky poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet: SK32 8180 0000 0070 0039 6385, VS: 1952022 do 15.05.2022 alebo hotovosťou v deň konania workshopu.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram