Studničky krížom-krážom

Aj v okolí Novej Bane, aj v Kľakovskej doline na jeseň v roku 2016 dostali viaceré studničky nový šat. Pri ich návšteve okrem čerstvej vody získate niekoľko informácií o krajine, zvieratách či histórii.

Náučný chodník Zbojnícke studničky v Novej Bani


NCH Zbojnícke studničky bol otvorený v novembri 2016. Deviatimi zastávkami spája novobanskú nádrž Tajch, zvyšky rybníka Jarmila, viaceré studničky a pútnické miesto Kohútovo. Zároveň
približuje kolobeh vody v prírode, dôležitosť lesa a vodných či mokraďových systémov v krajine a obnovuje a oživuje ekologicky hodnotné plochy.
NCH Zbojnícke studničky meria približne 10 km, absolvovať ho trvá 3 hod. Náučný chodník je obojsmerný, celoročne prístupný a nenáročný. Prvá zastávka sa nachádza na hrádzi nádrže Tajch, ku ktorej sa ľahko dostanete z centra Novej Bane použitím miestnej dopravy (smer Kajlovka alebo Horné Hámre, Kostivrch). Zastávka sa nazýva Rígel. Keď sa napojíte na chodník, pokračujete po modrej značke. Cestou miniete niekoľko studničiek s posedeniami. Záver chodníka je neďaleko pútnického miesta Kohútovo, ktoré banskobystrický biskup Štefan Moyses vyhlásil za milostivé.

Nadväzujúce trasy

NCH sa na svojej trase pripája k turistickej značke spájajúcej mestá Nová Baňa a Žarnovica. Turistická trasa medzi dvoma mestami bola vytvorená v roku 2016 vďaka spolupráci OOCR Región GRON a KST Tatran Žarnovica. NCH Zbojnícke studničky sa od 8. zastávky prekrýva tiež s NCH Zvonička, ktorý je značený žltou farbou a zavedie vás po stopách baníkov na skalné vyhliadky nad mestom.

V Informačnom centre Mesta Nová Baňa sú dostupné drevené zberateľské turistické známky mesta aj chodníkov a tiež informačný materiál so stručným popisom a mapkou NCH. Tieto letáky môžete dostať aj v Infostánku Región GRON na veľtrhoch či významných regionálnych podujatiach.

Na tvorbe NCH spolupracovali Mesto Nová Baňa, Mestské lesy spol. s r.o., Technické služby mesta Nová Baňa, OOCR Región GRON, archívne a podkladové materiály poskytli najmä Národné lesnícke centrum Zvolen a Pohronské múzeum Nová Baňa a finančne projekt podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Na tvorbe sa podieľali aj viacerí jednotlivci.
Viac informácií nájdete na webstránke chodníka studnicky.novabana.sk.

Autori foto: Archív OOCR Región GRON, PhDr. Lenka Bieliková

Logo: H. Trajteľová

Studničky v Kľakovskej doline

Podobný projekt realizovaný vo viacerých obciach realizoval v jeseni 2016 aj Mikroregión Kľakovská dolina. Vďaka Programu obnovy dediny získal mikroregión podporu v hodnote necelých 7000 eur. Tie využili, aby tento rok vybudovali a zrekonštruovali 7 studničiek v obciach doliny.
Každá studnička má svojho zvieracieho patróna - živočícha, ktorý dal studničke meno. Na každej z nich nájdeme o tomto zvieratku krátku informáciu, ktorá pridáva chodníku aj náučnú hodnotu. Studničky prešli aj rozborom vody, ktorý je na nich zverejnený.
Studničky spomínajú týchto 7 živočíchov: Pijavica veľká (Ostrý Grúň), Salamandra škvrnitá (Ostrý Grúň), Rak riečny (Horné Hámre), Pstruh potočný (Hrabičov), Mlok bodkovaný (Kľak), Rosnička zelená (Župkov) a Pavúk vodný (Píla).

Kde niektoré nájsť

V Župkove sa pramienok nachádza pri ľudovej dreveničke v Hornom Župkove. V Hrabičove je pri ceste na Kollárovú, na ktorú odbočíte za obcou z hlavnej cesty smerom k SKI a Ranču Blanc, studničku zbadáte po pár metroch na ľavej strane. V Ostrom Grúni sa jedna studnička skrýva cca 150 m od pamätníka na ľavej strane smerom do Kľaku, druhú nájdete, keď prejdete popri bytovkách na ulicu, kde sú nové domy - od posledného na ľavej strane je studnička po približne 25 metroch. Studnička v Kľaku sa nachádza na trase obecného náučného chodníka. Nachádza sa na ľavom okraji svahu bývalého lyžiarskeho vleku, zhruba 180 m od trasy Kľakovského náučného chodníka v časti Hudečkovci. V Píle treba studničku hladať cestičkou odpájajúcou sa z hlavnej cesty vedúcou popri potoku vo svahu oproti kostolu. Na tejto štrkovej ceste po kúsku odbočte vľavo.
Studničky dopĺňajú existujúce turistické chodníky či cyklotrasy. Určite pri potulkách dolinou na niektoré natrafíte aj bez zámerného hľadania. Každá studnička je z cesty alebo chodníka označená smerovou tabuľkou.
Viac informácií na: www.klakovskadolina.sk/index.php/turistika/turizmus/sudničky, ale aj na klakovska-rodina.webnode.sk/studnicka-salamandria/

Autori foto: Jana Bulíková, Milan Jakál, Vladimír Janovič, Mikroregión Kľakovská dolina

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram