Wilckensove pamätné stromy

pamatnestromy-wilckensa-zm

Prírodná pamiatka a pamätník prof. Henricha Davida Wilckensa (1763, Wolfenbüttel, Nemecko - 1832 Banská Štiavnica) sa nachádza pri odbočke z cesty na Banskú Štiavnicu k Chate u Daniela.

Wilckens bol matematik, fyzik, pedagóg, lesný odborník, ale najmä prvý profesor prvej lesníckej vysokej školy na svete. Bol poverený panovníkom Františkom I. založením Lesníckeho ústavu pri Banskoštiavnickej akadémii, na ktorom pôsobil v rokoch 1808 – 1832. Prispel k zakladaniu botanickej záhrady v Kysihýbli a ku zriadeniu zbierok knižnice. Väčšinu lesníckych predmetov prednášal sám. Jeho zásluhou sa štiavnické lesníctvo dostalo na vysokú úroveň. Viedol praktické cvičenia s lesníkmi v okolí Sklených Teplíc a Repišťa, kde mu bol vybudovaný pamätník.

Wilckens získal v tejto časti pre Akadémiu lesy (od roku 1814 natrvalo patriace akadémii). Profesor kládol dôraz práve na praktickú výučbu a na základe toho dal aj vybudovať v roku 1817 mlyn na mletie dubovej kôry. Neskôr tu bola vybudovaná aj školská píla. V piatich lokalitách sa vyrábalo drevené uhlie, ktoré sa používalo v hutiach, navrhol tiež spôsob výroby cukru z javorovej šťavy a zaoberal sa zalesňovaním degradovanej pôdy. Spolupracoval s horehronským horárom Jozefom Dekrétom Matejovie. Vyššie spomenutý mlyn by mohla byť budova nachádzajúca sa pri potoku Teplá, pri  hlavnej odbočke na Repište.

Za prírodnú pamiatku sú vyhlásené chránené pamätné stromy H.D.Wilckensa. Ide o dva javory mliečne a dva smrekovce opadavé. Dodnes sa z aleje dochovali tieto štyri exempláre. Miesto je vyhlásené za "významné lesnícke miesto". Pamätník obnovili v roku 2009 LESY SR, š.p. v spolupráci s obcou Repište. 

Zdroj: http://kstzh.wbl.sk/ (Z Hliníka nad Hronom Sklenoteplickou dolinou)

http://soslbs.edupage.org/about/?subpage=1&

 

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram