Jazvinská (Debnárova) jaskyňa

Jazvinská jaskyňa

Jazvinská jaskyňa sa nachádza pri osade Debnárov štál v obci Malá Lehota, v pohorí Tribeč. Ide o najväčšiu jaskyňu z piatich, ktoré sú v okolí. Tiahne sa vodorovne vo vápencovom masíve do vzdialenosti 44 m a pokračuje úzkou puklinou. Jej výzdobu tvoria skrasovatené pukliny a sintrová výplň. Prvá písomná zmienka o jaskyni pochádza z roku 1893, kedy ju navštívil a zdokumentoval polyhistor Andrej Kmeť. Jaskyňa je zimoviskom netopierov, preto je od konca októbra do marca zatvorená.

Hoci krasové útvary by sme hľadali skôr v iných oblastiach Slovenska, v pohorí Tríbeč sa nachádza skrytý Kostoliansko-lehotský kras. Rozdelený je dolinou Žitavice na dve časti: Kostoliansky a Lehotský, v ktorom je známych niekoľko jaskýň.

V katastrálnom území obce Malá Lehota v súčastnosti evidujeme 5 jaskýň: Brloh pod Jazvinskou jaskyňou (dĺžka 4m), Jaskyňa v kameňolomne (36 m), Jazvinská jaskyňa (Debnárova jaskyňa, 44m), Ponor Suchého potoka (hĺbka 4 m) a Praženica (hĺbka 3 m).

Jazvinská jaskyňa, nazývaná tiež Debnárova jaskyňa, sa nachádza pri osade Debnárov štál. Patrí k najznámejším puklinovo-riečnym jaskyniam v Kostoliansko-lehotskom krase. Vznikla vplyvom vodných činiteľov na puklinách vo vápencoch. Tiahne sa vodorovne vo vápencovom masíve do vzdialenosti 44 m a pokračuje úzkou puklinou. Jej výzdobu tvoria skrasovatené pukliny a sintrová výplň. Pre nepriechodnosť podzemných priestorov a zanesenému dnu splavenými sedimentmi z jej povrchu bola jaskyňa prekopávaná v rokoch 1973, 1974, 1975, 1988 a 1989.
Prvá zmienka o Jazvinskej jaskyni v Tribečskom pohorí v Debnárovom štále pochádza ešte z roku 1893 od botanika a archeológa Andreja Kmeťa. Opisoval ju v recenzii k článku Dr. L. Niederieho – Lidstvo v době predhistorické se zvláštnym zřetelem na země slovanské, ktorá bola uverejnená v Tovaryšstve v roku 1895.

Jaskyňa sa spomína už v miestnych povestiach Živánska veža a Debnárov štál, ktoré sú publikované v knihe A zvony nezvonia (Povesti z Novej Bane a okolia) od Jozefa Hindického.

Dňa 29. apría 2015 sa uskutočnilo miestne šetrenie Správou slovenských jaskýň o sprístupenení Jaskyne v kameňolome a Jazvinskej jaskyne, ktorá spĺňa podmienky na sprístupnenie.
Obec v uplynulom období vybudovala k jaskyni schody so zábradlím z prírodných materiálov, osadené by mali byť pri nej informačné tabule a mreža, ktorou bude v zimnom období jaskyňa uzatvorená. Zatvorená by mala byť približne od konca septembra do marca, dôvodom je fakt, že je zimoviskom chráneného netopiera podkovára krpatého a iných druhov netopierov.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram