Kostol sv. Petra a Pavla, Žarnovica

kostol-zc2

Žarnovická farnosť sa spomína od roku 1332, kedy sa spolu s mestom prvýkrát objavuje v písomnom zázname. Pôvodne gotický kostol bol postavený okolo roku 1400.

Počas tureckého plienenia v roku 1647 bol kostol zničený a obnovený až koncom 17. storočia. Pôvodná dlhá gotická dispozícia sa zachovala a bola predĺžená presbytériom, výška bola značne znížená barokovým zaklenutím. Stará gotická časť je zvonku podopretá opornými piliermi – typickým architektonickým prvkom gotiky. Veža má gotické jadro s renesančnou nadstavbou, v ktorej sú vybudované dvojité zvukové otvory na spôsob kampaníl. Kostol bol pôvodne zasvätený sv. Mikulášovi, avšak od roku 1713 (pravdepodobne od obnovy na konci 17. stor.) sa už uvádza sv. Peter a Pavol. Zaujímavý je portál predeľujúci presbytérium a sakristiu pochádzajúci z ruiny hradnej kaplnky Revišťa, ktorý bol vložený do múra kostola na jeho záchranu. Portál je zdobený pretínajúcimi sa prútmi, diamantovými podstavčekmi a vo vnútorných rohoch dvoma maskarónmi – ozdobné motívy v podobe ľudskej hlavy. Zo zariadenia sa dochovala baroková krstiteľnica z roku 1773 a pozostáva z kalichovitej voľnej časti a nástennej skrinky. V kaplnke sv. Barbory je vraj pochovaný správca miestneho pivovaru a oddaný farník Filip Wagner, ktorý financoval „útulok pre prestarnutých“ a založil zbierku na platenie kaplána v Žarnovici.

Zdroj: revistska.mypage.cz

           Herčko I., Stredné Pohronie na starých pohľadniciach

Foto: Mgr. Žofia Hanusová

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram