KALVÁRIA, HLINÍK NAD HRONOM

Kalvária bola vybudovaná v rokoch 1901 – 1908. Jej iniciátorom a organizátorom stavby bol miestny farár Augustín Bogisich. Pôvodne bolo zamýšľané postaviť na vrchole nezalesneného kopca s názvom Zmina len Kaplnku sv. Kríža. Trojvežový, jednoloďový kostolík v neogotickom slohu, postavený v rokoch 1901 -1902, mal byť pamätníkom tisícročia obrátenia Uhorska na kresťanskú vieru.

Medzitým bolo na temene kopca Zmina, vzdialenom od kostolíka asi 250 metrov, postavené súsošie Golgoty – tri kríže. Súsošie vzniklo z podnetu náhodnej návštevy obchodných agentov z Tirolska, ktorí ponúkali kovové sochy Ukrižovaného a lotrov. Kamenné kríže k sochám zhotovili hlinícki kamenári z ryolitu, ktorý sa aj v kameňolomoch na vrchu Zmina ťažil. Stopy po ťažbe je tu dodnes možné vidieť v blízkosti niektorých kaplniek kalvárie.

V roku 1903 sa Hliníčania rozhodli, že na kopci ku kostolíku pribudnú aj kaplnky. Tie sú symetricky umiestnené v troch radoch – 2 rady kaplniek po pravej strane sú Krížovou cestou. X. a XI. kaplnka sú umiestnené nad kostolíkom, XII. zastavením je súsošie Golgoty (tri kríže) a záver Krížovej cesty je XIV. zastavenie - Kaplnka (kostolík) sv. Kríža.

Rozmiestnenie kaplniek na kalvárii, Zdroj: Farnosť Hliník nad Hronom

Výzdobu kaplniek tvoria obrazy namaľované na plechových tabuliach a ich predlohou je krížová cesta v kostole sv. Jána Nepomuckého vo Viedni. Vchody kaplniek a kostolíka lemujú ryolitové klenáky (kamenné oblúky), ktoré sú ukážkou práce hliníckych kamenárov.

Tretí rad kaplniek, tzv. Cesta oslávenia, začína na ľavej strane kopca od kostolíka. Smerom dole nájdete šesť kaplniek s výjavmi Slávnostného ruženca. Kaplnky boli postavené v rokoch 1908 - 1909, farárom bol v tej dobe už Augustín Feldmayer. Kaplnky Cesty oslávenia sú medzi slovenskými kalváriami raritou.

Počas 2. svetovej vojny, v roku 1945, utrpela kalvária veľké škody. Každá jej stavba niesla stopy vojny, jedna kaplnka bola úplne zničená, kostolík bol vážne poškodený a na mreži IX. kaplnky doteraz vidno stopy po výbuchu. Obnovená bola však už v roku 1946 a odvtedy prešla iba nevyhnutnými opravami a úpravami udržiavacieho charakteru a zachovala si tak značnú autenticitu do dnešných dní.

Kaplnky sú poprepájané stúpajúcim chodníkom a priestor medzi nimi je vyplnený vysadenými lipami a javormi. Na východnej strane svahu kopca je zmiešaný listnatý porast a na západe hustý borovicový lesík. V jarných a letných mesiacoch je priestor krásne zelený vďaka tráve, svoje čaro však má prechádzka po kalvárii v každom ročnom období.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram