Hľadáme nápad pre Vojšín a prírodné lokality Regiónu GRON!

Po úspechu architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov mobiliáru na lokality Pohronskej hradnej cesty Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasujú v poradí už druhú verejnú súťaž s názvom „Prírode blízka infraštruktúra v krajine Stredného Pohronia“. Jej cieľom je získať riešenia na zatraktívnenie prírodných lokalít stredného Pohronia a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry.

Výnimočný náučný chodník prepájajúci 3 obce a viacero prírodných lokalít

Destinácia Región GRON oplýva množstvom prírodných krás, ktoré majú potenciál stať sa lákadlom pre návštevníkov regiónu. Preto vznikla potreba zatraktívnenia prírodných lokalít a obnova zaujímavého, no v súčasnosti už takmer zabudnutého Náučného chodníka Vojšín, ktorý bol vybudovaný v roku 1996. Chodník prechádza územím troch samospráv: Nová Baňa, Veľká Lehota a Malá Lehota.

Chodník začína v Starej Hute (miestna časť Novej Bane), kde sa nachádza prvá z niekoľkých národných prírodných pamiatok na trase - Starohutský vodopád. Trasa tiež prechádza vrchom Vojšín (819 m.n.m), ktorý je na hranici troch pohorí (Vtáčnik, Tríbeč a Pohronský Inovec) a končí v Malej Lehote pri známom Andezitovom kamennom mori.

Zaujímavosťou chodníka je aj prírodná rezerváciu Bujakov vrch, kde na jar kvitne vzácna chránená rastlina poniklec veľkokvetý. Podľa štátnej ochrany prírody CHKO Štiavnické lesy tam na jar tohto roku napočítali približne 1300 jedincov. Zároveň je križovatkou ďalších peších turistických trás a cyklotrás s prepojením na Kľakovskú dolinu.

Podklady pre vyhlásenie architektonicko-krajinárskej súťaže sú výsledkom workshopu „Zatraktívnenie prírodných lokalít v Regióne Gron“, ktorý zorganizovala oblastná organizácia Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK v Novej Bani v minulom roku. Očakávaným výsledkom súťaže je návrh riešenia na dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry na náučnom chodníku, so základnými prvkami použiteľnými aj na iných prírodných lokalitách v území. Atraktívne, dizajnové a funkčné prvky prispejú ku komfortu návštevníkov a k rastu atraktivity týchto miest, v dôsledku čoho sa očakáva zvýšený záujem návštevníkov čo sekundárne prispeje k podpore miestnej ekonomiky.

Čo očakávame od najlepších návrhov?

Predmetom súťaže je riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín pri obci Malá Lehota, pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ a návrh základných infraštruktúrnych prvkov použiteľných pre rôzne oddychové prírodné lokality (smerovníky, informačné tabule, oddychové miesto s lavičkami). Riešenie vyhliadky na rozložitom a panoramatickom vrchole vie byť pre architektov a krajinárov veľmi zaujímavou výzvou, preto veríme, že súťažiacich výzva osloví. Celkové odmeny v súťaži predstavujú 5 000 EUR. Následne si široká verejnosť bude môcť prísť pozrieť všetky súťažné návrhy na verejnej výstave. Účelom súťaže je získať najlepší návrh, pričom po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia realizačnej projektovej dokumentácie.

Porota súťaže má 5 členov z radov autorizovaných architektov a jedného zástupcu vyhlasovateľa. Členom poroty je aj Ing. arch. Viktor Šabík, ktorý je laureátom Krištaľového krídla za rok 2010 v kategórii Architektúra, ale aj dvojnásobným laureátom ceny CE.ZA.AR. V roku 2019 sa stal hlavným architektom mesta Nitra.

Priebeh súťaže „Prírode blízka infraštruktúra v krajine Stredného Pohronia“

Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 12. mája 2020. Do 24. júna 2020 je možné zo strany účastníkov súťaže posielať otázky. Tie budú zodpovedané do 5 dní od doručenia sekretárovi súťaže. Posledné odpovede sa zverejnenia 29. júna 2020. Odovzdať súťažné návrhy je potrebné do utorka 7. júla 2020 do 15:00 hodiny. Dátum zasadania poroty k hodnoteniu súťažných návrhov je predbežne stanovený na 14. júla 2020 (v závislosti od  aktuálnej epidemiologickej situácie) a výsledky budú vyhlásené do 15 dní od konečného rozhodnutia poroty.

Úspech prvej súťaže určenej pre hradné lokality

V novembri 2019 ukončila organizácia verejnú architektonicko-krajinársku súťaž na mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu. Výsledky súťaže sú veľmi pozitívne vnímané. Víťazný návrh už čoskoro zatraktívni prvé hradné lokality. Preto sme sa rozhodli chýbajúce infraštruktúrne prvky v regióne riešiť opäť formou verejnej súťaže. Veríme, že okrem osobitého riešenia vybraných konkrétnych lokalít v obci Malá Lehota, nám súťaž prinesie aj riešenie pre základný mobiliár, ktorý budeme môcť aplikovať aj na ďalšie turisticky atraktívne miesta v regióne. Vďaka súťaži sa podarilo získať dizajnovo zaujímavé návrhy, ktoré sú zároveň funkčné a odlíšia sa od bežne používaného mobiliáru, čo prispeje k jedinečnosti hradných lokalít. Kvalitný výsledok očakávame aj v súťaži, ktorá rieši doplnenie infraštruktúry na náučnom chodníku Vojšín a na iných prírodných lokalitách.


Kompletné súťažné podmienky a podklady sú dostupné na: regiongron.sk/aktualne-vyzvy


Viac infromácií o aktuálnych zastávkach náučného chodníka nájdete na: www.velkalehota.eu/naucny-chodnik-vojsin


Čo predchádzalo vyhláseniu súťaže: regiongron.sk/priroda-zdroj-prijmov-destinacie-gron

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram