Kam na strednú školu v Regióne GRON? - 3. časť

Vraví sa, že do tretice všetko dobré. My vám do tretice prinášame posledný tip na to, pre akú strednú školu sa rozhodnúť.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani je miestom, kde nám v Regióne GRON vyrastajú odborníci pre cestovný ruch. Pracovníci v službách pre turistov sú predsa jedným zo základných kameňov jeho fungovania. Kvalitná príprava na povolania ako kuchár, čašník či pracovník v potravinárskej výrobe je rovnako dôležitá ako tá v študijnom odbore obchod a podnikanie či v rámci nadstavbového štúdia – podnikanie v remeslách a službách.

Krédom školy je heslo: „Učím sa to, čo budem potrebovať.“ Práve táto stredná škola je tou, kde sa študenti takmer dennodenne stretajú s praxou, svoje zručnosti si trénujú v rámci praktických predmetov i priamo počas praxe v prevádzkach. Výučba dvoch cudzích jazykov zas poslúži pri možnosti absolvovať niekoľkomesačnú prax v zahraničí – v Grécku, na Cypre či v Nemecku.

Súčasná doba, v ktorej kladieme dôraz na informačné technológie a ich využitie v školstve, vyžaduje aj prispôsobenie sa škôl a sledovanie nových trendov. Na SOŠ v Novej Bani tak majú študenti k dispozícii vlastné tablety i pracovné oblečenie. Počas štúdia majú tiež možnosť absolvovať barmanský kurz, vodičský či zváračský kurz, ale aj možnosť získať štipendium.

V blízkej budúcnosti chystajú aj nový projekt – „Učiť sa dá aj inak“, v ktorom pôjde o zapojenie študentov do aktivít školy, pričom za ne budú zodpovedať. Pre potreby rozvoja malého a stredného podnikania v regióne v ďalšom školskom roku plánujú opäť otvoriť študijný odbor Obchod a podnikanie.

Čo tu môžete študovať už v školskom roku 2022/2023?

- Kuchár, čašník – servírka – 3-ročný učebný odbor, kde získate vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a servírovania jedál. Zaručená je odborná prax nielen v školských zariadeniach, ale aj v gastro prevádzkach v Regióne GRON.

- Mechanik, opravár – stroje a zariadenia – 3-ročný učebný odbor v oblasti mechanizácie, v ktorom študenti absolvujú odbornú časť vzdelávania školských dielňach, ale aj na pracoviskách partnerských firiem.

- Podnikanie v remeslách a službách – 2-ročné nadstavbové štúdium určené pre všetkých bez rozdielu veku, ktorí si chcú rozšíriť vzdelanie a získať maturitné vysvedčenie.

- Potravinárska výroba – 2-ročný učebný odbor primárne pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním. Jedná sa o oblasť pomocných a prípravných prác v potravinárstve. Zároveň majú študenti možnosť súbežne ukončiť 9. ročník ZŠ a tým získať základné vzdelanie.

Ak vás zaujala ponuka štúdia na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, neváhajte ich kontaktovať a dohodnúť si osobnú návštevu. Viac info na ich stránke – www.sosnb.sk alebo na Facebooku: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram