Architektonicko-krajinárska súťaž „MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU“ pozná víťaza

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlásila 25. jula 2019 verejnú anonymnú architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov:

„MOBILIÁR PRE POHRONSKÚ HRADNÚ CESTU“.


Predmetom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality pri turistických cieľoch areálov hradov Pohronskej hradnej cesty a na vodnej trase Hronom s vyriešením pilotnej lokality prístaviska pri hrade Revište, pri zrúcanine hradu Šášov a v predpolí Zvolenského zámku, ktorej rozsah bol definovaný v súťažných pomôckach ako „vymedzenie riešeného územia“. Podstatným pre súťaž bol návrh mobiliáru, pričom vytipované lokality majú poslúžiť ako demonštrácia jeho použitia. Nie sú konkrétnymi riešeniami daného priestoru.

Účelom súťaže bolo získať najlepší návrh v zmysle kritérií hodnotenia, pričom po ukončení súťaže očakáva vyhlasovateľ ďalšie dopracovanie architektonického diela víťazom súťaže v podobe zhotovenia projektovej dokumentácie pre katalóg prvkov mobiliáru a realizačnej PD pre pilotnú lokalitu hradu Šášov, vrátane autorského dozoru. Priestory prístaviska Revište a predpolie Zvolenského zámku sú v súťaži použité len pre účely overenia koncepcie a nebudú predmetom priameho pokračovania v zákazke.

Viac o projekte a jeho zámere nájdete na: regiongron.sk/pohronsku-hradnu-cestu-caka-jednotny-mobiliar/


Kompletné súťažné podmienky, podklady a výsledky sú dostupné na webe vyhlasovateľa: regiongron.sk/aktualne-vyzvy

Zasadanie poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa konalo 22.októbra 2019.

Doručené súťažné návrhy si môžete detailnejšie prehliadnuť na www.archinfo.sk/diela/exterier/vysledky-sutaze-mobiliar-pre-pohronsku-hradnu-cestu

Víťazným návrhom sa stal návrh č. 1, ktorý porota ohodnotila nasledovne: "Kvalitné spracovanie tematiky, veľmi pôsobivé moderné a jednoduché - až minimalistické - uvítacie prvky, ktoré môžu byť lokalizované pre konkrétnu lokalitu. Dobrá je variabilita infotabúľ s perforovaným podkladom." Autormi sú Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Michal Vaňo a Ing. arch. Lukáš Vasko.


Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram