SVETELNÝ SIGNÁL SPOJIL HRADY POHRONSKEJ HRADNEJ CESTY

REPORTÁŽ SVETELNÝ SIGNÁL SPOJIL NAŠE HRADY 
Už dlhšie sme mali v hlave myšlienku, že spravíme TAKÝ POKUS.
Pokúsime sa overiť, či lokality Pohronskej hradnej cesty sú vo vizuálnom spojení tak, ako tomu bolo v minulosti. Plán bol skromný, ale vzhľadom na súčasnú dobu aj neskromný. Chceli sme zo dve lokality spojiť svetelným signálom, pozvať na tento malý večerný výlet verejnosť, a tým otvoriť ďalšiu sezónu na hradoch popri Hrone. Pretrvávajúce protipandemické opatrenia zmenili naše plány, ale neodradili nás. Stretli sme sa vo veľmi obmedzenom počte a ponáhľali sme sa domov.
Šesť malých partií sa vybralo na Pustý hrad vo Zvolene, zaniknuté hrady Peťuša, Žakýl a Teplica a na hrady Šášov a Revište. Začínali sme s krupobitím... ale ani to nás neodradilo.
Signály sme si odovzdali a zdokumentovali sme to. Pozrite si fotky v galérii a prečítajte si nižšie, ktoré spojenia sa podarili, ktoré menej.

PUSTÝ HRAD VO ZVOLENE

Samotná skúška signalizácie alebo vizuálneho spojenia sa začala krátko po západe slnka pomocou batériových svetelných reflektorov.
„Zapaľovanie ohňov alebo zvukové signály ako kedysi by mohli byť rušivé vzhľadom na prírodné prostredie umiestnenia hradných lokalít. Preto sme zvolili tento moderný spôsob svetelného signálu,“ uviedol Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko, ktorý so svojím tímom zahájil svetelné spojenie v postupnosti Pustý hrad, Žakýl a Peťuša, Žakýl – Teplica, Teplica – Šášov a Revište, vzdušnou čiarou je to vzdialenosť približne 30 kilometrov.
Pustý hrad nad Zvolenom spustil svetelný signál ako prvý a to zo svojej komitátnej veže smerom na Peťušu a Žakýl.

PEŤUŠA

Peťuša bol menší hrad nachádzajúci sa medzi Zvolenom a Ostrou Lúkou. Bol v priamom vizuálnom kontakte len s Pustým hradom, pričom signál z neho bol na Peťuši prijatý úspešne.

ŽAKÝL

Žakýl je zaniknutý hrad v banskoštiavnickom okrese. Signál prijal z Pustého hradu nad Zvolenom. Signál zo Žakýlu bol následne poslaný smerom na hrad Teplica a Šášov. Pomerne rozsiahly hrad Žakýl sa v minulosti týčil nad obcou Podhorie a strážil cestu medzi Kremnicou a Banskou Štiavnicou. Dnes je hradný kopec husto zarastený a minimálne preskúmaný.
Signalizáciu z Pustého hradu bolo potrebné hľadať pomedzi priezory medzi stromami. Na hrad Teplica sa signál podarilo poslať bez problémov a tím na hrade Teplica videl svetlo absolútne jasno rovnako ako bolo vidno signál z Teplice na Žakýli. Nepodarilo sa však lokalizovať hrad Šášov, pretože je viac učupený v kopcoch.

TEPLICA

Dnes už zaniknutý hrad Teplica sa vypínal nad obcami Sklené Teplice a Repište. Tento hrad bol na tom s vysielaním a prijímaním signálu vynikajúco, pretože jeho umiestnenie zaručuje spojenie s viacerými lokalitami.
Na Teplici prebehlo vynikajúce spojenie s hradom Žakýl a s hradom Revište, hoci ten bolo treba hľadať v lístí stromov, ktoré bránili v dokonalom zhliadnutí jasného signálu z Revišťa.

REVIŠTE

Na Revišti bolo výborne vidieť svetelný signál zo zaniknutého hradu Teplica. Pokus s vyslaním signálu na hrad Šášov, žiaľ, nevyšiel, tím na hrade ho nezachytil, pretože lokalita je mierne skrytá za kopcom.

ŠÁŠOV

Na hrade Šášov dopadol pokus o spojenie pomerne neúspešne. Signál z hradu Teplica bolo vidno len s pomocou dronu a ostatné hrady boli úplne mimo dosah. Dôvodom bolo zrejme to, že hrad Šášov bol v minulosti signalizačne spojený skôr s Vartovkou pred Svätým Krížom (Žiar nad Hronom) lokalizovanou pri Hrone (spomína sa názov chotára Vartička).
Hrady na Slovensku bežne plnili ochrannú a signalizačnú funkciu tým, že boli vo vizuálnom spojení so susednými lokalitami. Vďaka tejto iniciatíve sa zistilo, že tak, ako v minulosti, tak aj dnes sú niektoré lokality Pohronskej hradnej cesty vo vizuálnom spojení. A to aj napriek tomu, že v priebehu storočí sa prostredie v okolí hradov zmenilo, predovšetkým došlo k zalesneniu väčšiny lokalít.
Projekt Pohronská hradná cesta týmto pokusom otvorila brány do novej sezóny. Hradné lokality do nej vstupujú so zaujímavými novinkami a samozrejmosťou budú návštevníkmi obľúbené komentované prehliadky, tradičné ale aj nové podujatia. Na hrade Revište sa napríklad bude konať prvý ročník podujatia GLGÁČ - 1. stretnutie hrnčiarov na hrade Revište.

SKÚSIME TAKTO OTVORIŤ SEZÓNU AJ NA BUDÚCI ROK?

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram