Rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu, Orovnica

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu (Orovnica)
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu (Orovnica)

Hodnotnou pamiatkou Orovnice je rímskokatolícky kostol sv. Jána Boscu postavený r. 1935 na mieste staršej drevenej zvonice. Prevládajú retardované architektonické prvky baroka a romantizmu.

Stavbu kostola zabezpečovali saleziánski kňazi z Hronského Beňadika, vdp. Taliga a Hlubík. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nadstavanou vežou. Fasády členia lizénové rámy a obdĺžnikové okná v šambránach. Priečelie je zakončené murovaným lomeným štítom, do ktorého je vstavaná veža so združenými zvukovými otvormi a je zakončená ihlancom, na nárožiach so štyrmi malými ihlancami.

Podobne sú zdobené nárožia štítu. Priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami dosadajúca na rímsové hlavice pilastrov, na ktorej je dekoratívna maľba, biblické výjavy a medailóny s portrétmi svätých.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram