Súťaž o voľné vstupy na sezónu Plochej dráhy v Žarnovici

SÚŤAŽ - UKONČENÁ: Všeobecné pravidlá súťaže "Lajkni, komentuj a vyhraj permanentku pre dve osoby na všetky podujatia organizované Speedway Clubom Žarnovica v sezóne 2018" 

Organizátor súťaže: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica, IČO: 42304482

Trvanie súťaže: Súťaž sa uskutoční v termíne od 26. marca do 5. apríla 2018 do 12:00 hod. - UKONČENÁ

Cena: Permanentka pre dve osoby na všetky preteky Plochej dráhy Žarnovica v sezóne 2018 organizované Speedway Clubom Žarnovica. Permanentku do súťaže venoval Speedway Club Žarnovica.

Kto sa môže zapojiť do súťaže: Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti facebook (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj facebook účet a splní stanovené podmienky účasti v súťaži.

Výherca: Vladimír Beňo (Pukanec)

Podmienky účasti v súťaži: Účastníkom súťaže (ďalej len "súťažiaci") sa stáva fyzická osoba, ktorá "lajkne" a okomentuje príspevok (súťažiaci v komentári napríklad uvedie, ktoré z podujatí ho najviac zaujalo alebo aký druh podujatí všeobecne ho najviac zaujíma) na stránke www.facebook.com/regiongron s názvom "Lajkni, komentuj a vyhraj permanentku pre dve osoby na všetky podujatia organizované Speedway Clubom Žarnovica v sezóne 2018".

Vylúčenie zo súťaže: Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že súťažiaci sa aj napriek uvedenému stal výhercom, napríklad v dôsledku duplicity facebook účtov, nemá nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil facebook vykazuje známky podvodného alebo nekalého konania (napr.: duplicitné účty facebook). Vylúčení zo súťaže sú všetci zamestnanci Organizátora súťaže.

Spôsob určenia výhry a oznámenie výhercu: Po ukončení súťaže prebehne žrebovanie výhercu súťaže. Meno výhercu bude zverejnené na sociálnej sieti www.facebook.com/regiongron najneskôr deň po súťaži. Výherca bude následne kontaktovaný prostredníctvom svojho facebook účtu súkromnou správou. Organizátor neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Odovzdanie výhry: Výhra bude doručená prostredníctvom Slovenskej pošty na miesto určenia v rámci Slovenskej a Českej republiky alebo tiež môže byť doručená osobne organizátorom (po dohode s výhercom) na miesto určenia. Organizátor neručí za včasné doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Ochrana osobných údajov: Účasťou v súťaži a poskytnutím údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3, písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä mena, priezviska, adresy a to v rozsahu podľa § 4,ods. 3,písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram