„Turecké valy“, Orovnica

„Turecké valy“ (Orovnica)
„Turecké valy“ (Orovnica)

Zaujímavou historickou pamiatkou je rozhodne zemný val, ktorý sa začína na kóte 378 m na západnom svahu nad brehom Hrona južne od cintorína obce – Úkolné. Je to miesto miernej náhornej plošiny, odkiaľ bol skvelý výhľad na okolie.

Na sever od tejto kóty sa tiahnu rovnobežné valy (miestne pomenovanie – Turecké valy) s priekopami na ich východnej strane až do úrovne kóty 300, odkiaľ pokračujú po východnom svahu protiľahlého kopca s najvyšším bodom 413 m (Červený kameň) a to až k Hradiskému potoku (označuje sa aj ako Orovnický potok).

Tu sa oba valy zatáčajú takmer v pravom uhle na severozápad a rovnobežne s potokom pokračujú ako jeden val s priekopou na vnútornej strane, privrátenej k svahu, asi v dĺžke 400 m, až kým nedosiahne na svahu miesto prakticky neprekonateľných brál, ktoré sú prírodným útvarom.

Nakoľko na lokalite nebol prevedený archeologický výskum, vznik valov je ťažké spoľahlivo datovať. Ale jeho vznik pravdepodobne súvisel so silne opevnenou Slovenskou bránou.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram