Zámčisko, Nová Baňa

zamcisko

Národná kultúrna pamiatka. Archeologická lokalita Zámčisko sa nachádza 8 km západne od Novej Bane

nad osadou Stará Huta a Bukovina na strmom kopci (690 m n. m.) pod najvyšším vrchom pohoria Pohronský Inovec - Veľkým Inovcom. Zemný val dlhý 430 metrov, zosilnený z vnútornej strany pevným kamenným vencom, svedčí o mohutnom fortifikačnom systéme, pripájajúcom sa na severnej strane na 200 metrov dlhú obrannú líniu, vytvorenú priaznivou konfiguráciou terénu. Tento val prechádza miestami na väčších úsekoch do kamennej konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval ochranu celého areálu hradiska so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu cca 7 ha. Areál hradiska je veľmi nerovný, výška valu na najlepšie zachovanom mieste je viac ako 250 cm, priekopa miestami dosahuje hĺbku 150 cm. V západnej časti hradiska v bezprostrednej blízkosti valu (jeho vnútornej strany) sa zachovali zvyšky 40-45cm hrubých a 110 cm vysokých múrov stavby takmer štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x 260 cm, ktoré sú postavené z plochých úlomkov andezitu kladených nasucho z miestneho skalného útvaru. Opevnené hradisko zrejme slúžilo obyvateľom okolitých osád ako útočisko v nepokojných dobách. Hradisko má strategicky veľmi výhodnú polohu, lebo je ťažko dostupné. Je z neho dobrý výhľad smerom na východ do Pohronia a umožňuje kľúčovú ochranu úzkeho priesmyku, ktorým prechádza cesta smerom na Veľkú Lehotu, pravdepodobne oddávna používanú ako spojovaciu komunikáciu z horného Požitavia do stredného Pohronia.

Zdroj: Turistický sprievodca Nová Baňa, Bedeker  Nová Baňa a okolie

Spracovala: Bieliková Lenka PhDr.

Foto: Jaroslav Rafaj

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram