Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Žiar nad Hronom

krajská hvezdáreň a planetárium maximiliána hella v Žiari nad Hronom

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Rozvíja záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie.

Hlavným cieľom je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania návštevníkov, predovšetkým detí a mládeže. Pôsobenie organizácie je sústredené na región stredného Pohronia. Mnohé aktivity však majú nadregionálny až celoslovenský dosah.

Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z prezentácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária v plne digitalizovanej Hviezdnej sále, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovania nebeských telies a úkazov na dennej i nočnej oblohe pomocou astronomickej optiky.

Zároveň vykonáva poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v predmetných oblastiach. Sústreďuje sa na astronomické krúžky, voľnočasových astronómov, odbory školstva a kultúry v regióne a študentov so seminárnymi či diplomovými prácami.

Aktuálny program s možnosťou rezervácie nájdete na stránke www.planetarium.sk

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram