Príroda ako zdroj príjmov destinácie Región Gron

Prírode blízka infraštruktúra v krajine Stredného Pohronia

REGIÓN GRON, 05/2020 - Po úspechu architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov mobiliáru na lokality Pohronskej hradnej cesty Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasujú v poradí už druhú verejnú súťaž s názvom „Prírode blízka infraštruktúra v krajine Stredného Pohronia“. Jej cieľom je získať riešenia na zatraktívnenie prírodných lokalít stredného Pohronia a dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry.

Viac o súťaži sa dočítate na: regiongron.sk/hladame-atraktivny-napad-pre-vojsin/


Čo predchádzalo vyhláseniu súťaže?

DROZDOVO, NOVÁ BAŇA, 03/2019 – Prírodné krásy ako lákadlo pre návštevníka destinácie Gron. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK počas svojej činnosti zorganizovala workshop pod názvom „Zatraktívnenie prírodných lokalít v Regióne Gron“. Hlavnou témou bola obnova zaujímavého, no v súčasnosti už takmer zabudnutého náučného chodníka Vojšín, ktorý začína v Starej Hute (mestskej časti Novej Bane). Chodník prechádza vrchom Vojšín na hranici troch pohorí (Vtáčnik, Tríbeč a Pohronský Inovec) a končí v Malej Lehote pri známom Kamennom mori. Súčasťou workshopu boli aj vybrané prírodne atraktívne lokality v Kľakovskej doline ako prírodný amfiteáter a nálezisko Tetradymitu v obci Župkov.

Zámer workshopu

Trasa náučného chodníka o dĺžke 12km, ktorá prepája prírodné lokality v katastroch obcí Nová Baňa, Veľká Lehota, Malá Lehota, a je zároveň križovatkou ďalších peších turistických trás a cyklotrás s prepojením na Kľakovskú dolinu, má veľký turistický potenciál do budúcnosti. Preto sa v Penzióne Drozdovo v Novej Bani stretli zástupcovia týchto obcí a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu GRON s odborníkmi na cestovný ruch a sekretárom Slovenskej komory architektov, aby spoločnou diskusiou identifikovali charakteristické prvky jednotlivých lokalít a zvýšili ich príťažlivosť v očiach návštevníka.

Bod po bode sa preberal východiskový stav jednotlivých miest na náučnom chodníku alebo v jeho blízkom okolí. Diskutovalo sa aj o chýbajúcej infraštruktúre a službách v obciach pre návštevníkov, aby bol náučný chodník zdrojom príjmov pre miestnych. Do trasy náučného chodníka zúčastnení miestni aktéri navrhli aj lokality, ktoré pôvodne neboli súčasťou náučného chodníka ako je Masarykova jedľa, kde oddychoval Jozef G. Masaryk na svojich výletoch na koni z Topoľčianok. Taktiež jaskynný systém za obcou Malá Lehota, ktorého súčasťou je Jazvinská jaskyňa. Výstupy z tohto workshopu budú slúžiť ako podklady pre vyhlásenie architektonicko - krajinárskej súťaže, ktorú bude zastrešovať Slovenská komora architektov. Víťazný návrh riešení pre jednotlivé prírodné lokality bude následne na vybraných lokalitách postupne realizovaný.

Očakávaným výsledkom je zvýšenie záujmu návštevníka o návštevu regiónu Gron. „Naším cieľom je, aby ľudia, ktorí sem prídu strávili v regióne dlhší čas, lepšie ho spoznali, utratili tu viac peňazí, a tým podporili miestnu ekonomiku a zároveň by tieto financie slúžili na trvalú udržateľnosť týchto atraktivít,“ uviedla Žofia Hanusová, výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. „Potenciál na zvýšenie návštevnosti regiónu Gron je v zatraktívnení prírodných lokalít, aby sa tieto stali dostatočným lákadlom pre návštevu tranzitujúcich návštevníkov na rýchlostnej komunikácii R1“, dodala moderátorka workshopu a predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Iveta Niňajová.

Potenciál pre ďalšie aktivity

V závere workshopu boli odprezentované aj potencionálne prírodno-kultúrne lokality v susednej Kľakovskej doline. Účastníci sa zhodli, že to je na ďalšiu samostatnú diskusiu, na ktorej sa veľmi radi zúčastnia spolu s odborníkmi na cestovný ruch aj zástupcovia mikroregiónu Združenie obcí Kľakovskej doliny.

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram